Phá hủy 2, người đàn ông múa rối

|

Loại: Giải phóng mặt bằng, Máy, Vật lý - đăng ngày 2013/4/10 16:05:53

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Phá hủy 2, người đàn ông múa rối

Phá hủy 2, người đàn ông múa rối

Trò chơi mô tả:

Phá hủy con rối người 2 đến một lần nữa, ác rối tấn công phải trái đất một lần nữa, thời gian này, chúng tôi cần phải sẵn sàng cho các vũ khí nhiều hơn để loại bỏ chúng, sử dụng các phương pháp vật lý, cũng như các đạo cụ cho các con rối những người đã được thổi ra từng mảnh, đừng ngần ngại, hoặc trái đất, và bạn sẽ là đồng hóa của họ vào con rối.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
19341 Vé
3290 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: