Đất Lobber

|

Loại: Buồn cười, Kỹ năng Mouse, Phim, Ném - đăng ngày 2012/4/5 16:36:11

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Đất Lobber

Đất Lobber

Trò chơi mô tả:

Bạn có muốn cảm thấy mình là một anh hùng? Sau đó, có một khẩu súng và bắn các tên cướp biển. Tìm hiểu làm thế nào để bắn, nhằm mục đích tốt và bắn các tên cướp biển và tàu của họ. Điều này có là một niềm vui thật.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
22417 Vé
3514 Vé
86.4%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: