Bảo vệ con bò sữa

|

Loại: Động vật, Người nước ngoài, Giải phóng mặt bằng, Vật lý - đăng ngày 2013/9/12 7:20:45

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Bảo vệ con bò sữa

Bảo vệ con bò sữa

Trò chơi mô tả:

Người nước ngoài, để bảo vệ các con bò, nhưng đừng để người ngoài hành tinh ác với nó, nếu không ngày mai sẽ không uống sữa. Cho con người để uống sữa chất lượng tốt, chỉ cần tìm kiếm cái gì để trang trải các con bò, nó một cách an toàn thoát khỏi cuộc tấn công người nước ngoài.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
626 Vé
1413 Vé
30.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: