Vua hậu vệ

|

Loại: Rồng, Bảo vệ, Kỹ năng Mouse - đăng ngày 2010/9/5 6:25:28

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Vua hậu vệ

Vua hậu vệ

Trò chơi mô tả:

Kẻ thù đang đến, và không có nơi nào cho các gia đình hoàng gia để ẩn. Click và kéo các khối xây dựng từ thanh công cụ ở dưới cùng của màn hình để tạo ra một lâu đài ổn định mà sẽ bảo vệ các thành viên gia đình hoàng gia từ bao vây đến.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
24494 Vé
4164 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: