Thông minh Hippo Knight

|

Loại: Động vật, Thu thập, Giải phóng mặt bằng, Vật lý, Câu đố - đăng ngày 2013/10/24 17:13:28

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Thông minh Hippo Knight

Thông minh Hippo Knight

Trò chơi mô tả:

Beck lớn lên được xác định để phát triển lên đến là một hiệp sĩ dũng cảm, nhưng bây giờ nó cần một số đào tạo, cho chúng tôi làm việc cùng nhau để giúp các hiệp sĩ Hippo, tìm kiếm manh mối với nhau là thủy triều trong những khó khăn của họ, những gì ở đây chúng tôi đi.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
103 Vé
193 Vé
34.8%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: