Xe tải kem

|

Loại: Thực phẩm, Quản lý, Mô phỏng, Mua sắm - đăng ngày 2010/12/20 2:47:09

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Xe tải kem

Xe tải kem

Trò chơi mô tả:

Mục tiêu của bạn là để kiếm đủ tiền bán kem để chuyển sang thành tiếp theo. Bạn sẽ có 10 ngày để đạt được số tiền, yêu cầu. Bạn sẽ cần phải làm cho nhiều tiền hơn cho mỗi thành phố khi bạn vượt qua để cấp độ cao hơn. Mỗi ngày, bạn có thể sử dụng tiền có sẵn của bạn để mua các tế bào hình nón, kem và bánh bằng cách đẩy các nút màu vàng trong hàng tồn kho. Số lượng lớn bạn mua, thì tốt hơn các thỏa thuận. Ví dụ, chi phí 1 lít kem $1,25, nhưng bạn có thể mua 2.5 lít cho $2,50, mà là nhiều hơn gấp đôi số tiền để chỉ hai lần mức.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
22584 Vé
3776 Vé
85.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: