Phục hồi Voltorb 2

|

Loại: Bóng, Vật lý, Chiến lược - đăng ngày 2011/12/7 1:08:09

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Phục hồi Voltorb 2

Phục hồi Voltorb 2

Trò chơi mô tả:

Voltorb đã mất quyền hạn của mình một lần nữa thông qua nhiều chiến đấu. Bạn sẽ cần phải phí Voltorb, do đó, ông sẽ được trở lại mạnh mẽ. Bạn có thể làm điều này bằng cách tham gia Voltorb hộp điện. Bạn có thể nhận được Voltorb lành mạnh một lần nữa?

Điều khiển trò chơi:

Chuột
21480 Vé
3519 Vé
85.9%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: