Ẩn đối tượng - trò chơi hoàn hảo

|

Loại: Ẩn - đăng ngày 2010/7/26 9:10:32

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Ẩn đối tượng - trò chơi hoàn hảo

Ẩn đối tượng - trò chơi hoàn hảo

Trò chơi mô tả:

Tìm hiểu các đối tượng được hiển thị dưới đây, được ẩn trong hình ảnh. Tìm chúng trong thời gian ngắn để thêm điểm.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
24908 Vé
4239 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: