Người đàn ông sắt qua thành phố robot

|

Loại: Thu thập, Giải phóng mặt bằng, Người đàn ông sắt, Máy, Nguy hiểm, Siêu anh hùng - đăng ngày 2013/5/6 15:56:08

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Người đàn ông sắt qua thành phố robot

Người đàn ông sắt qua thành phố robot

Trò chơi mô tả:

Xuất người đàn ông sắt hiện, trong cuộc khủng hoảng này, ở thành phố máy, cùng với người đàn ông sắt của chúng tôi mặc quần áo trong quần áo chiến đấu, trận xấu với nó.

Điều khiển trò chơi:

Phím mũi tên di chuyển. X bắn, phá hủy C cú đấm.
18127 Vé
3107 Vé
85.4%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: