Tán tỉnh cô hầu bàn 2

|

Loại: Cô bé, Quản lý - đăng ngày 2011/6/23 18:42:33

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Tán tỉnh cô hầu bàn 2

Tán tỉnh cô hầu bàn 2

Trò chơi mô tả:

Seat và phục vụ khách hàng của bạn một cách nhanh chóng, chú ý cẩn thận đến mét hài lòng của họ. Tán tỉnh để giữ cho họ hạnh phúc, nhưng nhìn ra được đánh bắt trong hành động của bạn gái ghen tị hay nhân viên cảnh sát nghiêm ngặt.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
21582 Vé
3539 Vé
85.9%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: