Potion Bar

|

Loại: Cậu bé, Cô bé, Vai trò chơi - đăng ngày 2010/6/23 4:00:59

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Potion Bar

Potion Bar

Trò chơi mô tả:

Quản lý thanh potion của bạn khi bạn tạo potions và phục vụ họ lên đến khách hàng. Làm? không làm cho họ chờ đợi.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
26545 Vé
4507 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: