Nhanh con dao

|

Loại: Trái cây, Kỹ năng Mouse - đăng ngày 2010/12/1 1:08:58

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Nhanh con dao

Nhanh con dao

Trò chơi mô tả:

Bạn cần phải cắt giảm càng nhiều trái cây và rau quả càng tốt trong một thời gian giới hạn. Càng có nhiều bạn cắt, điểm số cao hơn bạn có thể nhận được, và cao hơn của bạn cấp.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
23025 Vé
3860 Vé
85.6%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: