Thành lập công đoàn lính đánh thuê

|

Loại: Trang trí, Chiến lược, Chiến tranh - đăng ngày 2013/5/2 13:26:18

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Thành lập công đoàn lính đánh thuê

Thành lập công đoàn lính đánh thuê

Trò chơi mô tả:

Một tòa nhà rất thú vị của chiến tranh trò chơi, thế giới trò chơi lớn xem, và nội dung là rất phong phú, ở một nơi bị bỏ hoang, bạn cần phải thiết lập lãnh thổ riêng của họ, người lính người lao động, bảo vệ lãnh thổ của bạn, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên được phân bổ, và một cuộc hành trình từng bước để mạnh mẽ.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
18160 Vé
3069 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: