Thời trang Frenzy

|

Loại: Cô bé, Vai trò chơi, Mô phỏng - đăng ngày 2017/1/29 13:17:22

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Thời trang Frenzy

Thời trang Frenzy

Trò chơi mô tả:

Trong trò chơi này, bạn đang làm việc tại một cửa hàng thời trang. Khách hàng sẽ nhập và yêu cầu cho các sản phẩm của một loại hình cụ thể. Mục tiêu của bạn là để đưa họ đến các phòng ban tương ứng. Khi một khách hàng được thực hiện mua sắm, đưa cô đến tiền mặt đăng ký.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
26775 Vé
4538 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: