Sử thi Monster chiến tranh

|

Loại: Quân đội, Chiến lược, Xe tăng, Chiến tranh - đăng ngày 2011/4/28 2:27:45

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Sử thi Monster chiến tranh

Sử thi Monster chiến tranh

Trò chơi mô tả:

Tạo ra quân đội, bảo vệ turf của bạn. Gửi bầy quân đội của bạn để chinh phục phía bên kia. Chỉ cần đảm bảo rằng họ don

Điều khiển trò chơi:

Chuột
22073 Vé
3664 Vé
85.8%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: