Nền tảng Bust-A-Boulder

|

Loại: Phù hợp với - đăng ngày 2010/10/5 14:40:32

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Nền tảng Bust-A-Boulder

Nền tảng Bust-A-Boulder

Trò chơi mô tả:

Ban hộp cùng màu để loại bỏ chúng. Bạn có 10 di chuyển. Đứng trên đầu trang của mỗi tam giác để di chuyển theo hướng đó.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
23152 Vé
3883 Vé
85.6%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: