Đường băng trôi dạt

|

Loại: 3D, Xe hơi, Lái xe - đăng ngày 2010/5/2 20:07:32

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Đường băng trôi dạt

Đường băng trôi dạt

Trò chơi mô tả:

Bạn có cảm thấy như đang cố gắng cyclonus trong tuyết, đến thách thức này đường tuyết.

Điều khiển trò chơi:

Sử dụng phím mũi tên để chỉ đạo và phanh. Không gian thanh để di chuyển.
28083 Vé
4994 Vé
84.9%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: