Các đại lý tỷ để khảo sát nhà máy đối phương 4

|

Loại: Thách thức, Giải phóng mặt bằng, Nguy hiểm - đăng ngày 2013/3/14 16:53:17

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Các đại lý tỷ để khảo sát nhà máy đối phương 4

Các đại lý tỷ để khảo sát nhà máy đối phương 4

Trò chơi mô tả:

Nữ đại lý để điều tra nhà máy sản xuất phần thứ tư, nữ đại lý sẽ thực hiện một nhiệm vụ để khảo sát nhà máy đối phương, cô đã đi để xâm nhập bên trong các nhà máy, nhà máy bảo vệ bởi lực lượng đối phương, rất nguy hiểm, và phát hiện có thể bất kỳ lúc nào được kẻ thù ra mà sẽ cho phép bạn giúp đỡ mặt trận cô gái này thoát khỏi kẻ thù đã lẻn vào các đại lý cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.W,S,A,D phím.
19625 Vé
3321 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: