Đừng chạm vào tôi mụn trứng cá

|

Loại: Bảo vệ, Kỹ năng Mouse - đăng ngày 2010/5/8 2:22:06

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Đừng chạm vào tôi mụn trứng cá

Đừng chạm vào tôi mụn trứng cá

Trò chơi mô tả:

John's got một Zit lớn trên khuôn mặt của tôi, và bây giờ bạn học của mình muốn đâm mụn trứng cá của mình, John đã không muốn họ làm, bây giờ bạn sẽ gần gũi hơn với mụn trứng cá

Điều khiển trò chơi:

Chuột
28051 Vé
4937 Vé
85.0%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: