Bắn phá của 5 cơ sở người nước ngoài

|

Loại: Người nước ngoài, Pháo, Giải phóng mặt bằng, Bắn súng - đăng ngày 2013/5/21 16:25:25

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Bắn phá của 5 cơ sở người nước ngoài

Bắn phá của 5 cơ sở người nước ngoài

Trò chơi mô tả:

Bắn phá một người nước ngoài căn cứ tại thứ năm, một cuộc xâm lược ngoài hành tinh của trái đất, vào cơ sở của họ ở đây. Nhận các khẩu pháo để bắn người ngoài hành tinh.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
17961 Vé
3044 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: