Pho mát súp máy

|

Loại: Thực phẩm, Thực phẩm phục vụ, Máy, thời gian - đăng ngày 2010/11/4 21:26:06

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Pho mát súp máy

Pho mát súp máy

Trò chơi mô tả:

Chuẩn bị súp pho mát ngon bằng cách sử dụng máy. Bấm nút của máy khi bát trùng với mỗi máy. Đạt được mục tiêu mỗi cấp để chơi cấp độ tiếp theo.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
22881 Vé
3830 Vé
85.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: