Zombie trường quốc phòng 2

|

Loại: Bảo vệ, Súng, Bắn súng, Trường học, Zombie - đăng ngày 2010/11/4 16:49:25

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Zombie trường quốc phòng 2

Zombie trường quốc phòng 2

Trò chơi mô tả:

Bảo các bắn súng trò chơi Zombie trường vệ bạn có để bảo vệ trường học của bạn chống lại zombie xâm lược. Giết zombie cho tiền để nâng cấp thiết bị của bạn và mua vũ khí mới. Cố gắng để tồn tại càng lâu càng tốt.

Điều khiển trò chơi:

Sử dụng Chuột để nhắm và bắn. 1-6 để thay đổi vũ khí.
22922 Vé
3835 Vé
85.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: