Chim điên

|

Loại: Giải phóng mặt bằng, Bảo vệ, Chiến lược - đăng ngày 2013/7/22 14:27:38

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Chim điên

Chim điên

Trò chơi mô tả:

Một đám đông đang cố gắng để làm với buôn lậu bất hợp pháp xâm nhập vào các quốc gia khác, để địa chỉ đó hiện tượng-tiếp tục xấu đi, phát triển, bạn cần phải thiết lập cái gọi là "thiết bị săn bắn" những người nhập cư bất hợp pháp đánh chặn ra khỏi đám đông. Để ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp với nó ngay bây giờ.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
9777 Vé
2223 Vé
81.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: