Để cho viên đạn bay, 3

|

Loại: Giải phóng mặt bằng, Vật lý, Bắn súng - đăng ngày 2013/9/5 21:36:42

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Để cho viên đạn bay, 3

Để cho viên đạn bay, 3

Trò chơi mô tả:

Để cho các viên đạn bay, cuốn sách III, ngạc sau chiến tranh, người đã không sống một ngày dễ chịu, tình trạng bất ổn dân sự, và một băng đảng ngựa đến từ bên ngoài tường thành, và cái ác. Họ không trông giống như Zhang Mazi và sự công bình. Zhang Muzhi thực sự chết? Khi người đàn ông chậm ảm đạm khi điều hành quận đầu tiên, có xuất hiện một nông dân game bắn súng Zhang Muzhi xung quanh để đấu tranh cho công lý chống lại kẻ cướp và đe dọa sẽ "đi trở lại văn phòng của thị trưởng."

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
770 Vé
1428 Vé
35.0%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: