Màu xanh cảng đậu xe

|

Loại: Thuyền, Lái xe, Trở ngại, Bãi đậu xe, Nước - đăng ngày 2011/3/23 21:35:38

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Màu xanh cảng đậu xe

Màu xanh cảng đậu xe

Trò chơi mô tả:

Bạn làm việc tại một bến cảng và bạn đang chịu trách nhiệm đậu xe tất cả các tàu thuyền của Bến tàu, nhưng nếu bạn có bất kỳ tai nạn, tất cả các bạn có bắn.

Điều khiển trò chơi:

Sử dụng các phím mũi tên để dock.
22035 Vé
3664 Vé
85.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: