Nhỏ xếp chồng

|

Loại: Giải phóng mặt bằng, Vật lý, Tetris - đăng ngày 2013/7/9 6:03:16

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Nhỏ xếp chồng

Nhỏ xếp chồng

Trò chơi mô tả:

Ngăn xếp nhỏ, một niềm vui vật lý trò chơi, miễn là các hình dạng khác nhau của những con quái vật nhỏ được xếp chồng lên nhau tất cả và có thể không rơi giải phóng mặt bằng, vội vàng để thử nó ngay bây giờ.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
9902 Vé
2241 Vé
81.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: