Kẻ giết người ngoài hành tinh

|

Loại: Người nước ngoài, Thách thức, Bắn súng - đăng ngày 2013/8/16 15:06:01

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Kẻ giết người ngoài hành tinh

Kẻ giết người ngoài hành tinh

Trò chơi mô tả:

Người ngoài hành tinh xâm chiếm một hành tinh, đại diện cho sức mạnh của họ đáng chú ý. Nhưng con người đã dài chuẩn bị, những hai đặc biệt "người nước ngoài giết" là các tầng lớp đào tạo đặt. Chúng xuất hiện người nước ngoài để đỉnh cao. Đi vào và sơn màu đỏ đô thị giết nó.

Điều khiển trò chơi:

Phím mũi tên di chuyển.
9779 Vé
2223 Vé
81.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: