Tấn công pháo binh 2

|

Loại: Pháo, Giải phóng mặt bằng, Vật lý, Bắn súng - đăng ngày 2013/11/11 20:23:28

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Tấn công pháo binh 2

Tấn công pháo binh 2

Trò chơi mô tả:

Cuộc tấn công pháo binh vào 2 dòng. Phiên bản mới mang lại điểm 55, phiên bản mới cũng cho biết thêm nhiều loại đạn pháo, tăng tính linh hoạt hoạt động, là khá thú vị. Pháo binh đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến tranh, quân đội đã dẫn đầu một cánh tay mạnh mẽ, họ chiến đấu một linh hoạt, vũ khí đa dạng, có thể tận dụng mọi khó khăn trong đối phương. Chiến tranh bắt đầu, và bây giờ bạn là người chỉ huy, sẵn sàng cho vỏ của bạn bắn vào kẻ thù.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
104 Vé
195 Vé
34.8%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: