Tìm hiểu để bay 2

|

Loại: Động vật, Bay - đăng ngày 2011/6/23 18:34:02

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Tìm hiểu để bay 2

Tìm hiểu để bay 2

Trò chơi mô tả:

Nâng cấp thiết bị của bạn để có được như xa như bạn có thể. Slam vào tuyết và núi băng trôi. Giơ đóng gói với các quảng cáo.

Điều khiển trò chơi:

Sử dụng không gian sử dụng tăng cường. Sử dụng Chuột để chơi các trò chơi.
21543 Vé
3527 Vé
85.9%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: