Quân đội súng

|

Loại: Pháo, Giải phóng mặt bằng, Vật lý, Bắn súng - đăng ngày 2013/3/18 17:30:01

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Quân đội súng

Quân đội súng

Trò chơi mô tả:

Một cuộc tấn công bất ngờ vào quân đội, quân lực lượng có bây giờ bắt đầu chiến đấu trở lại, họ đã gửi các khẩu pháo để quét sạch lực lượng đổ bộ, hãy cho chúng tôi làm việc với nhau để bảo vệ chống lại cuộc xâm lược của kẻ thù ngoài.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
19489 Vé
3305 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: