Bela Kovacs và dấu vết của máu

|

Loại: Thám tử, Kỹ năng Mouse, Vai trò chơi - đăng ngày 2011/4/27 2:53:38

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Bela Kovacs và dấu vết của máu

Bela Kovacs và dấu vết của máu

Trò chơi mô tả:

Tham gia scruffy Hungarian riêng inspector Bela Kovacs trên đuôi của một ngày giết người.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
22043 Vé
3666 Vé
85.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: