Tức giận chim thu thập trứng vàng

|

Loại: Động vật, Chim, Giải phóng mặt bằng, Thu thập, Nguy hiểm - đăng ngày 2013/3/29 13:17:09

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Tức giận chim thu thập trứng vàng

Tức giận chim thu thập trứng vàng

Trò chơi mô tả:

Tức giận chim vàng trứng đã bị đánh cắp bởi lợn Trick, chúng tôi không có khả năng để mất quả trứng vàng, đến ngày đi lừa lợn, đến tất cả những quả trứng vàng được thu hồi

Điều khiển trò chơi:

Phím mũi tên di chuyển.
32118 Vé
5707 Vé
84.9%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: