Đội trưởng Thiên Chúa

|

Loại: Quân đội, Giải phóng mặt bằng, Bắn súng - đăng ngày 2013/7/22 16:41:07

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Đội trưởng Thiên Chúa

Đội trưởng Thiên Chúa

Trò chơi mô tả:

Là một thị trấn phía tây an ninh trưởng, ông đã có một bắn liên lạc đầu tiên, bất kỳ người phạm tội không thể thoát khỏi ông theo can thiệp, tôi nhìn vào các tư thế anh hùng, ông đã theo đuổi đối phương.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
9733 Vé
2227 Vé
81.4%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: