Sở thú kết nối

|

Loại: Động vật, Giải phóng mặt bằng, Liên kết, Phù hợp với - đăng ngày 2012/7/13 23:24:40

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Sở thú kết nối

Sở thú kết nối

Trò chơi mô tả:

Một niềm vui để xem các trò chơi liên tục nhỏ, đây là vườn bách thú nhỏ di chuyển động vật. Họ là rất đáng yêu, cố gắng để loại bỏ tất cả các loài động vật nhỏ để ghi điểm.

Điều khiển trò chơi:

Nhấp Chuột vào các động vật nhỏ tương tự kết nối để loại bỏ.
21520 Vé
3526 Vé
85.9%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: