Zombie phải chết

|

Loại: Động vật, Bắn súng, Zombie - đăng ngày 2010/12/5 19:48:46

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Zombie phải chết

Zombie phải chết

Trò chơi mô tả:

Quét sạch đi chết. Phục vụ những thây ma thối một bánh sandwich cannonball. Mục tiêu pháo của bạn với chuột, sau đó nhấp chuột để bắn. Click lần nữa để tải lại, và hãy nhớ thêm các chuột là từ các khẩu pháo, mạnh mẽ hơn shot của bạn. Nhấn thanh vàng và kho tàng ngực cho thêm tiền mặt.

Điều khiển trò chơi:

Sử dụng Chuột để nhắm và bắn.
23064 Vé
3873 Vé
85.6%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: