Zombie phá hủy

|

Loại: Máu, Bảo vệ, Súng, Bắn súng, Zombie - đăng ngày 2011/7/16 15:05:05

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Zombie phá hủy

Zombie phá hủy

Trò chơi mô tả:

Bảo vệ vị trí của bạn chống lại zombie tấn công. Nâng cấp vũ khí khi bạn đi trên các đám.

Điều khiển trò chơi:

Chuột - mục đích / bắn. 1-7 - Thay đổi vũ khí.
21536 Vé
3517 Vé
86.0%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: