Hamster cuộc đấu tranh chống lại zombie

|

Loại: Halloween, Zombie - đăng ngày 2009/10/31 13:44:01

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Hamster cuộc đấu tranh chống lại zombie

Hamster cuộc đấu tranh chống lại zombie

Trò chơi mô tả:

A với một số ít spoof vật lộn trò chơi, bạn có muốn sử dụng một con chuột hoặc zombie để một PK chiến đấu cuộc chiến tranh.

Điều khiển trò chơi:

Phím mũi tên di chuyển.
29214 Vé
5329 Vé
84.6%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: