Zombie phóng

|

Loại: Giải phóng mặt bằng, Vật lý, Bắn súng, Zombie - đăng ngày 2013/9/21 21:39:58

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Zombie phóng

Zombie phóng

Trò chơi mô tả:

Zombie ra mắt phiên bản mùa đông, ngay cả những thây ma mặc một dày áo vào mùa đông sẽ không còn lại, bởi vì màu da cam cười phải đối mặt ở đây một lần nữa, làm thế nào có thể làm cho họ tất cả về Serena? Chuẩn bị pháo binh, mục tiêu của cam, mục tiêu, bắn, một cam ở đây để mang nó xuống, để thực sự bắt chúng.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
554 Vé
1409 Vé
28.2%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: