Mùa đông trôi

|

Loại: Động vật, Nhảy, Kỹ năng Mouse - đăng ngày 2010/6/2 2:32:24

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Mùa đông trôi

Mùa đông trôi

Trò chơi mô tả:

Giúp thỏ đi miễn là nó có thể trên các quả bóng đầy màu sắc bằng cách nhảy qua nó. Duy trì thanh cuộc sống bằng cách nhảy vào bóng đồng hồ cát mà đi theo cách của bạn. Đi du lịch trong một thời gian dài hơn và vui chơi...

Điều khiển trò chơi:

Chuột
26766 Vé
4539 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: