Giọt có giá trị

|

Loại: Thu thập, Nước - đăng ngày 2010/4/10 15:42:41

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Giọt có giá trị

Giọt có giá trị

Trò chơi mô tả:

Trong một cảnh sa mạc, chúng tôi có bốn lá mà cung cấp nước giọt và đó có nghĩa vụ phải có giá trị trong trường hợp đó.Do đó, không để cho những giọt rơi xuống, và giúp nhà máy nhỏ để phát triển. Hãy cẩn thận của các giọt màu đen mà không phải là tốt cho nhà máy nhỏ. Nắm bắt những giọt điện quá cho điểm thưởng.

Điều khiển trò chơi:

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển.
27426 Vé
4775 Vé
85.2%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: