Thành phố raider xe đẩy

|

Loại: Lái xe, Trở ngại, Xe tải - đăng ngày 2010/5/28 1:32:49

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Thành phố raider xe đẩy

Thành phố raider xe đẩy

Trò chơi mô tả:

Đô thị hủy diệt của phi cơ xe đẩy loạt thứ hai trò chơi, cảnh more tuyệt vời. Ngày thành phố raider xe đẩy để chạy mau trên đường phố, thưởng thức sự phá hoại.

Điều khiển trò chơi:

Phím mũi tên di chuyển.
29015 Vé
4822 Vé
85.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: