Báu vật dưới nước

|

Loại: Bong bóng, Ngọn lửa, thời gian - đăng ngày 2010/9/29 0:21:16

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Báu vật dưới nước

Báu vật dưới nước

Trò chơi mô tả:

Dưới hình thức nhóm cùng màu. Pop tất cả các bong bóng trong khi vài bức ảnh càng tốt. Bạn phải thu thập tất cả những viên kim cương.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
23226 Vé
3909 Vé
85.6%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: