Dưới nước cứu

|

Loại: Giải phóng mặt bằng, Vật lý, Nước - đăng ngày 2013/10/21 17:07:15

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Dưới nước cứu

Dưới nước cứu

Trò chơi mô tả:

Một chôn cất vàng bởi Lake City, nhà khảo cổ học và nhà thám hiểm đàn nhưng họ bị mắc kẹt dưới nước, ném chúng.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
101 Vé
183 Vé
35.6%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: