Làng bảo thủ chiến tranh

|

Loại: Bảo vệ, Bắn súng, Siêu anh hùng, Zombie - đăng ngày 2013/4/5 14:50:00

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Làng bảo thủ chiến tranh

Làng bảo thủ chiến tranh

Trò chơi mô tả:

Bởi vì ô nhiễm môi trường đô thị, phần lớn sau khi uống ô nhiễm dân làng thành zombie, những thây ma đã bereft của bản chất con người, nếu bốn sinh vật cắn. Bây giờ, bạn đứng dậy và bảo vệ những người sống sót vài trong làng của cuộc sống.

Điều khiển trò chơi:

Phím mũi tên di chuyển. Chuột bắn súng.
19384 Vé
3288 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: