Dễ thương chút lạ ăn trái cây

|

Loại: Giải phóng mặt bằng, Trái cây, Quái vật, Vật lý - đăng ngày 2013/10/12 22:10:17

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Dễ thương chút lạ ăn trái cây

Dễ thương chút lạ ăn trái cây

Trò chơi mô tả:

Các mobs đang đói, nguồn cấp dữ liệu của trái cây, trái cây được giới hạn, phải được đảm bảo đến mỗi ít đổ lỗi, nếu mobs ăn trái cây sẽ được thông qua.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
101 Vé
186 Vé
35.2%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: