Ếch y học

|

Loại: Động vật, Thu thập, Giải phóng mặt bằng, Vật lý - đăng ngày 2013/8/8 12:03:45

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Ếch y học

Ếch y học

Trò chơi mô tả:

Nghèo ít ếch bị bệnh, thuốc được đặt ở những nơi tốt ra khỏi nó. Ếch nhỏ bị bệnh, hôn mê, đi là không. Xin vui lòng giúp đỡ những con ếch đã để thuốc, đưa nó trở lại sức khỏe.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
9734 Vé
2230 Vé
81.4%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: