Thợ săn kho báu

|

Loại: Bom, Thu thập, Bộ nhớ trò chơi - đăng ngày 2010/6/22 15:14:35

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Thợ săn kho báu

Thợ săn kho báu

Trò chơi mô tả:

Thợ săn kho báu là một ngọt ít và hạnh phúc trò chơi flash trong vườn. Xem xét cẩn thận nơi các sinh vật ít ẩn. Sau đó đi bộ xung quanh và khai thác chúng với xẻng nhỏ của bạn.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
26568 Vé
4508 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: