Máy kéo xe tải

|

Loại: Xe hơi, Thu thập, Giải phóng mặt bằng, Lái xe - đăng ngày 2013/6/18 20:06:42

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Máy kéo xe tải

Máy kéo xe tải

Trò chơi mô tả:

Điên máy chủ đã lái xe máy kéo của mình qua chuyến đi nước, bây giờ chúng tôi sẽ xem nếu ông có thể lái xe đến an toàn của máy kéo..

Điều khiển trò chơi:

Phím mũi tên di chuyển.
9826 Vé
2241 Vé
81.4%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: