Tổng Pandamonium

|

Loại: Động vật, Kỹ năng Mouse, Vật nuôi - đăng ngày 2010/8/11 14:29:39

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Tổng Pandamonium

Tổng Pandamonium

Trò chơi mô tả:

Bảo vệ các DJ từ sinh vật điên như ông chủng tộc để kết thúc mỗi cấp độ

Điều khiển trò chơi:

Chuột để lấy các động vật. Không gian thanh để lắc.
24816 Vé
4210 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: