Tim Ball Pinball

|

Loại: Pinball - đăng ngày 2010/4/14 20:35:51

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Tim Ball Pinball

Tim Ball Pinball

Trò chơi mô tả:

Làm thế nào nhiều điểm có thể bạn rack lên trong trò chơi pinball tennisthemed này?

Điều khiển trò chơi:

Không gian bar-khởi động bóng.Mũi tên trái/phải-trái/phải vợt.
28046 Vé
5031 Vé
84.8%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: